Program Konferencji
 
Uczestnicy poznają rzeczywiste przypadki („case study”) sposobu postepowania podczas podejmowania nietypowych, kluczowych decyzji logistycznych. Kluczowych to znaczy takich których skutki są odczuwalne przez wiele lat. Decyzje takie są wynikiem pracy zespołu osób z różnych działów przedsiębiorstwa, poczynając od decydentów, poprzez działy logistyczne, bhp, prawne, utrzymania ruchu, administrację, specjalistów poszczególnych dziedzin. Niezależnie z którego działu jesteś, ale uczestniczysz lub chciałbyś brać udział w podejmowaniu którejś z poniższych decyzji, ta konferencja jest dla Ciebie:
 
 • wybór pomiędzy opcjami: najem, zakup, budowa, czy outsourcing sprzętu logistycznego, nieruchomości i usług,
 • wybór maszyn, urządzeń logistycznych i nieruchomości na podstawie kryterium kosztów użytkowania w długim okresie czasu,
 • wybór lokalizacji zakładu produkcyjnego lub magazynu,
 • inwestycje w bezpieczeństwo i energooszczędność,
 • zmiana skali działania przedsiębiorstwa, wchodzenie na nowe rynki, współpraca międzynarodowa,
 • automatyzacja, wprowadzanie sztucznej inteligencji,
 • spełnienie nowych wymagań prawnych,
 • dobór kadr dla logistyki.
 
Poznaj prelegentów >>
 

Chcesz podczas Konferencji zaprezentować swoją ofertę lub razem z nami współtworzyć Konferencję?

 
Zostań Partnerem >>


27 października 2020 roku, wtorek
09:00-10:00
Rejestracja, networking, poranna kawa
Sesja pozytywnych relacji - moderuje Grzegorz Turniak - Networking Concierge Club.
10:00-10:15
Uroczyste Otwarcie.
Tomasz Branecki – Prezes Zarzadu | JARTOM Real Estate - Organizator Konferencji
dr inż. Tomasz Schweitzer - Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
dr Mirosław Antonowicz - Członek Zarządu  PKP S.A, ds. Strategii i Logistyki
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk  | Wyższa Szkoła Logistyki / Prezes Polskiej Izby Opakowań


Tomasz Branecki
JARTOM Real Estate
Prezes Zarządu
Mirosław Antonowicz
PKP S.A.
Członek Zarządu ds. Strategii i Logistyki
Tomasz Schweitzer
PKN
Prezes Zarządu
Stanisław Tkaczyk
Polska Izba Opakowań
Prezes, prof. zw. dr hab. inż.


10:15-10:30
Prelekcja: Wprowadzenie do zagadnień Konferencji.
 • Aktualny stan nieruchomości związanych z logistyką w Polsce i UE.
 • Rozwój logistyki magazynowej w perspektywie do 2050 roku.
10:30-11:15
Panel dyskusyjny: Logistyka po ataku koronawirusa.

•    Zakłócenie globalnych sieci dostaw.
•    Opór pracowników przed podróżowaniem do innych krajów
•    Panika.
•    Brak komponentów do produkcji.
•    Kto i jak sobie poradził w sytuacji kryzysowej.
•    Wnioski na przyszłość.11:15-11:45
Panel dyskusyjny: Strategiczne decyzje logistyczne.

•    Metody wspomagania decyzji w strategicznych obszarach logistyki.
•    Jak skutecznie planować duże inwestycje w perspektywie lat, gdy rynek zmienia się z dnia na dzień?
•    Zarządzanie sprzętem - kupno, najem czy outsourcing?
•    Logistyka firmowa, czy outsourcing usług? Przedyskutujmy argumenty "za" i "przeciw".
•    Pomysł na nową halę – własna, czy wynajęta? Kupić, czy budować?
•    Własna flota powietrzna - biznesowa fanaberia, czy to się może jednak opłacać?
•    Kiedy decydować się na pojazdy i urządzenia specjalistyczne?Mariusz Lonczak
Tikkurila Polska
Kierownik Centrum Logistycznego
Sabina Stankevic
Textron Aviation
Regional Sales Associate, Central/ Eastern Europe
Piotr Susz
Logistyczne.info
Menadżer Operacyjny Projektów Logistycznych
Tomasz Branecki
JARTOM Real Estate
Prezes Zarządu


11:45-12:30
Panel dyskusyjny: Współczesne teorie i praktyka wyboru lokalizacji.
 • Case study: MLP Group
 • Technologie i metodyki wspomagające logistyka w wyborze lokalizacji magazynu lub zakładu produkcyjnego.
 • Komunikacja logistyka z zarządem firmy. Co zależy od obliczeń logistyka, a co od biznesowych decyzji zarządów firm?
 • Obiekty typu City Logistics - przyszłość, czy teraźniejszość?
 • Wpływ sektora e-commerce, jako siły napędowej rynku.
 • Wpływ dostępnej infrastruktury kolejowej, drogowej, energetycznej i innej na wybór lokalizacji.
 • Czynniki rynkowe wyboru lokalizacji.
 • Czynniki ludzkie.
 • Wybór lokalizacji zakładów w kontekście rozwoju infrastruktury transportowej i poprawy dostępności komunikacyjnej Polski.
 • Zagospodarowanie logistyczne poszczególnych regonów Polski. Realizacja  głównych korytarzy transportowych.

   

Agnieszka Góźdź
MLP
Director of Sales Department
Jan Kaliński
Hillwood
Business Development Director
Ph.D Dorota Raben
Logistics & Supply Chain Expert
Marcin Dobrzyński
PKP S.A.
Dyrektor Projektu w Biurze Logistyki
Tomasz Branecki
JARTOM Real Estate
Prezes Zarządu
Magdalena Niżnik
Wyższa Szkoła Bankowa
Menedżer Kierunku Logistyka

12:30-13:30
Panel dyskusyjny: Jak zadbać o bezpieczną logistykę?
 • Case study: WISENE zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia dużej wartości przez monitorowanie dachów hal wielkopowierzchniowych.
 • Bezpieczeństwo pracy w logistyce magazynowej w kontekście innowacyjności technologicznej, organizacyjnej i sztucznej inteligencji.
 • Wpływ procesu projektowania i realizacji inwestycji na bezpieczeństwo.
 • Najnowsze zmiany przepisów p.poż i bhp w logistyce.
 • Praktyczne przykłady rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo.

Szymon Wojciechowski
APA Wojciechowski Architekci
Prezes Zarządu
Edward Antoszkiewicz
WISENE
Prezes Zarządu
Iwona Łosiewicz
PKN
Kierownik Sektora Logistyki, Transportu i Opakowań
Klaudiusz Ziemniecki
OMV Polska
Dyrektor Zarządzający
Stanisław Wierzbicki
Politechnika Warszawska
Kierownik Zespołu Konstrukcji Metalowych
Waldemar Osmólski
Instytut Logistyki i Magazynowania
Kierownik Centrum Logistyki
Andrzej Kiszczak
Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
Prezes Zarządu

13:30-14:30
Lunch networkingowy
14:30-15:15
Panel dyskusyjny: Kadry dla logistyki.
 • Wpływ rywalizacji cenami usług, na jakość kadr.
 • Jak budować zaangażowanie pracowników i przełożyć to na efekt sprzedażowy.
 • Jak wygląda komunikacja w firmach międzynarodowych.
 • Rozwiązania problemów rotacji i utrzymania ciągłości zatrudnienia.
 • Zintegrowany System Kwalifikacji - nowe narzędzie wdrażania kadr.
 • Co i jak komunikować - skuteczne praktyki efektywnej komunikacji.
 • Kadra zarządcza, a pracownicy centrów logistycznych.
 • Benefity - jak i czym przyciągnąć młode pokolenie.
 • Problematyka kadr kwalifikowanych w gospodarowaniu nieruchomościami, w obszarze logistyki magazynowej.

Waldemar Mazan
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
Wiceprezes Zarządu
Andrzej Żurawski
Instytut Badań Edukacyjnych
Ekspert merytoryczny
Ireneusz Woźniak
Instytut Technologii Eksploatacji
Magdalena Niżnik
Wyższa Szkoła Bankowa
Menedżer Kierunku Logistyka
Anna Skoczylas
Wykładowca SGH „Zarządzanie Projektami”
Mentor Biznesu, Trener Mentalny

15:15-15:30
Przerwa kawowa
15:30-16:30
Panel dyskusyjny: Zielony ład w logistyce i zeroemisyjne magazyny.
 • Aspekty praktyczne związane z zeroemisyjnością: dostępność światła dziennego do prowadzonych procesów magazynowych, zastosowanie nowoczesnych, inteligentnych systemów oświetlenia, zastosowanie systemów rekuperacji, wykorzystanie pomp ciepła czy ograniczenie długości przewodów w systemach grzewczych i wentylacyjnych, wykorzystanie fotowoltaiki, wykorzystanie wody deszczowej, wybór kształtu budynku, jego usadowienie na działce, lokalizacja biur, izolacyjność ścian zewnętrznych i dachu itd., itd.
 • Właściciele magazynów dysponują łącznie około 20 mln m.kw. powierzchni dachów. To ogromny potencjał na instalowanie fotowoltaiki. Na te działania są zabezpieczone środki UE . Czy właściciele hal umieją z nich skorzystać?
 • Wszystkie magazyny powinny być zeroemisyjne od 2050 roku, czy mamy dużo czasu?
 • Energia w strukturze kosztów najemcy, czyli czy deweloperowi opłaca się budować energooszczędne magazyny?
 • LCC (rachunek kosztów cyklu życia) w magazynach wielkopowierzchniowych.
 • Wpływ rywalizacji rynkowymi stawkami czynszów za magazyny, na jakość obiektów budowlanych.
 • Wdrażanie innowacji z zakresu ochrony środowiska, poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii.
 • Wybór urządzeń intralogistyki o wysokiej efektywności energetycznej, bez szkody dla wydajności, bezpieczeństwa i jakości procesów.
 • Wybór hal magazynowych i produkcyjnych o niższych kosztach eksploatacyjnych?
 • Elektromobilność transportu - magazyny energii w magazynach.
 • Wielokryteriowe certyfikaty oddziaływania na środowisko czyli CSR w logistyce.

Marek Amrozy
NAPE
Prokurent, Kierownik działu efektywności energetycznej
Ludomir Duda
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Doradca Prezesa
Emil Gromadzki
Carrier Polska
Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu PLGBC
Paweł Dąbrowski
ISOQAR CEE Sp. z o.o.
Managing Director
Krzysztof Kochanowski
PIME
Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny
Maciej Mijakowski
Fundacja Poszanowania Energii
Prezes Zarządu
Krzysztof Müller
EnMS Polska
Dyrektor ds. Inwestycji

16:30-18.00
Dyskusje i Networking w grupach.
18:00-23:30
Gala Dinner

 
Prelegenci


Agnieszka Góźdź
MLP Group
Director of Sales Department
Jan Kaliński
Hillwood
Business Development Director
Tomasz Branecki
JARTOM Real Estate
Prezes Zarządu

Edward Antoszkiewicz
WISENE
Prezes Zarządu

Mariusz Lonczak
Tikkurila Polska
Kierownik Centrum Logistycznego
Ph.D Dorota Raben
Logistics & Supply Chain Expert
Mirosław Antonowicz
PKP S.A.
Członek Zarządu ds. Strategii i Logistyki
Stanisław Tkaczyk
Polska Izba Opakowań
Prezes, prof. zw. dr hab. inż.
Władysław Szumada
Astron Buildings
Członek Zarządu.
Tomasz Schweitzer
PKN
Prezes Zarządu
Sabina Stankevic
Textron Aviation
Regional Sales Associate, Central/ Eastern Europe
Krzysztof Łukoszyk
Raben Logistics Polska
Menedżer Rozwoju Biznesu
Szymon Wojciechowski
APA Wojciechowski Architekci
Prezes Zarządu
Ludomir Duda
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Doradca Prezesa
Donald Pasek
Omniterra Real Properties Chicago
Broker Zarządzający
Maciej Fajkowski
UniCarriers
Dyrektor Działu Importu
Marek Amrozy
NAPE
Prokurent, Kierownik działu efektywności energetycznej
Iwona Łosiewicz
PKN
Kierownik Sektora Logistyki, Transportu i Opakowań
Emil Gromadzki
Carrier Polska
Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu PLGBC
Klaudiusz Ziemniecki
OMV Polska
Dyrektor Zarządzający
Waldemar Osmólski
Instytut Logistyki i Magazynowania
Kierownik Centrum Logistyki
Marian Pufahl
Synfioo GmbH
CEO & CO-Founder
Piotr Susz
Logistyczne.info
Menadżer Operacyjny Projektów Logistycznych
Magdalena Niżnik
Wyższa Szkoła Bankowa
Menedżer Kierunku Logistyka
Grzegorz Woskobojnikow
Alplast
Menadżer Projektów
Stanisław Wierzbicki
Politechnika Warszawska
Kierownik Zespołu Konstrukcji Metalowych
Krzysztof Kochanowski
PIME
Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny
Waldemar Mazan
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
Wiceprezes Zarządu
Andrzej Żurawski
Instytut Badań Edukacyjnych
Ekspert merytoryczny
Maciej Mijakowski
Fundacja Poszanowania Energii
Prezes Zarządu
Krzysztof Müller
EnMS Polska
Dyrektor ds. Inwestycji
Paweł Dąbrowski
ISOQAR CEE Sp. z o.o.
Managing Director
Beata Uberna
Grupa Inwestorów Zachodniopomorskie
Prezes Zarządu
Ireneusz Woźniak
Instytut Technologii Eksploatacji
Marcin Dobrzyński
PKP S.A.
Dyrektor Projektu w Biurze Logistyki
Andrzej Kiszczak
Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
Prezes Zarządu
Anna Skoczylas
Wykładowca SGH „Zarządzanie Projektami”
Mentor Biznesu, Trener Mentalny
Tomasz Kłys
tomaszklys.pl
Ekspert Logistyki i Zakupów
Grażyna Białopiotrowicz
Trener biznesu i umiejętności interpersonalnych

Ewa Andrukiewicz
Ella Language
CEO

 

Uczestnicy Konferencji


 
Partnerzy Konferencji
 
Zostań Partnerem Zobacz program Zdobądź bilet
Klienci JARTOM Real Estate

Jesteś, byłeś lub chcesz być Klientem JARTOM? Zaproszenie do udziału w Konferencji szczególnie kierujemy do Ciebie


 
Zobacz więcej