Program Konferencji
 
Uczestnicy poznają rzeczywiste przypadki („case study”) sposobu postepowania podczas podejmowania kluczowych decyzji logistycznych. Kluczowych to znaczy takich których skutki są odczuwalne przez wiele lat. Decyzje takie są wynikiem pracy zespołu osób z różnych działów przedsiębiorstwa, poczynając od decydentów, poprzez działy logistyczne, bhp, prawne, utrzymania ruchu, administrację, specjalistów poszczególnych dziedzin. Niezależnie z którego działu jesteś, ale uczestniczysz lub chciałbyś brać udział w podejmowaniu którejś z poniższych decyzji, ta konferencja jest dla Ciebie:
 
 • wybór lokalizacji zakładu produkcyjnego lub magazynu,
 • wybór pomiędzy opcjami: najem, zakup, budowa, czy outsourcing sprzętu logistycznego, nieruchomości i usług,
 • wybór maszyn, urządzeń logistycznych i nieruchomości na podstawie kryterium kosztów użytkowania w długim okresie czasu,
 • inwestycje w bezpieczeństwo i energooszczędność,
 • zmiana skali działania przedsiębiorstwa, wchodzenie na nowe rynki, współpraca międzynarodowa,
 • automatyzacja, wprowadzanie sztucznej inteligencji,
 • spełnienie nowych wymagań prawnych,
 • dobór kadr dla logistyki.
 
Poznaj prelegentów >>
 

Chcesz wystąpić w Business Forum ze swoją ofertą lub razem z nami współtworzyć Konferencję?

 
Zostań Partnerem >>


11 czerwca 2020 roku, czwartek
09:30-10:30
Rejestracja, networking, poranna kawa
Sesja pozytywnych relacji - moderuje Grzegorz Turniak - Networking Concierge Club.
10:30-10:45
Uroczyste Otwarcie / Wprowadzenie do zagadnień Konferencji.
Tomasz Branecki – Prezes | JARTOM Real Estate - Organizator Konferencji
dr inż. Tomasz Schweitzer - Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
dr Mirosław Antonowicz - Członek Zarządu  PKP S.A, ds. Strategii i Logistyki
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk  | Wyższa Szkoła Logistyki / Packaging Reesearch Institute


Tomasz Branecki
JARTOM Real Estate
Prezes Zarządu
Tomasz Schweitzer
Polski Komitet Normalizacyjny
Prezes
Mirosław Antonowicz
PKP S.A.
Członek Zarządu ds. Strategii i Logistyki
Stanisław Tkaczyk
COBRO – Packaging Reesearch Institute
prof. zw. dr hab. inż.

10:45-11:30
Panel dyskusyjny: Wybór lokalizacji magazynu lub zakładu produkcyjnego.
 • Technologie i metodyki wspomagające logistyka w wyborze lokalizacji.
 • Co zależy od obliczeń logistyka, a co od biznesowych decyzji zarządów firm?
 • Wpływ dostępnej infrastruktury kolejowej, drogowej, energetycznej i innej na wybór lokalizacji.
 • Czy zmieniać, czy zostać w dotychczasowym miejscu? Porównanie zysków i strat.
 • Co oferuje rynek nieruchomości? Czy jest oczekiwana oferta?
 • Czy ceny spadają, czy rosną?
 • Jak wybrać nową lokalizację, jakie czynniki analizować?
 • Jakie są koszty zmiany lokalizacji?

Jan Kaliński
Hillwood
Business Development Director
Dorota Raben
Clip Group
Członek Zarządu
Marcin Dobrzyński
PKP S.A.
Dyrektor Projektu w Biurze Logistyki
Tomasz Branecki
JARTOM Real Estate
Prezes Zarządu

11:30-12:15
Nowości i innowacje na rynku logistycznym cz. I
 • BEZPIECZNE DACHY - metody monitorowania dachów wielkopowierzchniowych.
 • Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w magazynie i hali produkcyjnej.
 • Praktyczna prezentacja wózków przez firmę OMV.

Edward Antoszkiewicz
WISENE
Prezes Zarządu
Klaudiusz Ziemniecki
OMV Polska
Dyrektor Zarządzający

12:15-13:00
Panel dyskusyjny: Kadry dla logistyki.
 • Jakiej pracy szuka logistyk? Czy rynek oferuje stanowiska i wynagrodzenia zgodne z aspiracjami i umiejętnościami.
 • W jaki sposób motywować i utrzymać kadrę w magazynie w kontekście wyzwań z dostępnością pracowników na rynku?
 • Wpływ rywalizacji cenami usług, na jakość kadr.
 • Rozwiązania problemów rotacji i utrzymania ciągłości zatrudnienia.
 • Zintegrowany System Kwalifikacji - nowe narzędzie wdrażania kadr.
 • Opisy zawodów w logistyce - źródłem wiedzy o kwalifikacjach.
 • Magazynier jako kwalifikacja rynkowa.

Waldemar Mazan
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
Wiceprezes Zarządu
Ireneusz Woźniak
Instytut Technologii Eksploatacji
Magdalena Niżnik
Wyższa Szkoła Bankowa
Menedżer Kierunku Logistyka
Rafał Górecki
Krajowe Centrum Akredytacji
Prezes Zarządu
Andrzej Żurawski
Instytut Badań Edukacyjnych
Ekspert merytoryczny
Anna Skoczylas
Wykładowca SGH „Zarządzanie Projektami”
Mentor Biznesu, Trener Mentalny

13:00-14:00
Lunch networkingowy
14:00-14:45
Panel dyskusyjny: Rola logistyka w optymalizowaniu kosztów zużycia energii w procesach magazynowania i produkcji.
 • Jaki wpływ powinien mieć logistyk na zużycie energii w przedsiębiorstwie?
 • Wybór urządzeń intralogistyki o wysokiej efektywności energetycznej, bez szkody dla wydajności, bezpieczeństwa i jakości procesów.
 • Oprogramowania magazynowe uwzględniające zużycie energii.
 • Odpowiednie rozwiązanie logistyczne eliminujące zbędne ruchy i nadmierną automatyzację.
 • Jak wybierać hale magazynowe i produkcyjne o niższych kosztach eksploatacyjnych?
 • W jaki sposób utrzymać całkowite koszty energii w ryzach przy rosnących cenach?
 • Jak skutecznie spełnić obowiązek ustawowy – audyt energetyczny przedsiębiorstwa czy wdrożenie Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001?
 • Audyt Energetyczny czy System Zarządzania Energią – które rozwiązanie w praktyce pozwoli zaoszczędzić więcej?
 • Z czym praktycznie wiąże się wdrożenie ISO 50001 i jakich korzyści możemy się spodziewać?
 • Audyty energetyczne – różnice w usługach tego typu – jak wybrać najlepszą opcję dla swojego przedsiębiorstwa?
 • Jak zaoszczędzić na kosztach energii – przykładowe rozwiązania techniczne.
 • Sposoby na minimalizowanie ryzyka wzrostu cen energii. Czy częściowe uniezależnienie się od dostawców energii ma sens ekonomiczny?


Marek Amrozy
NAPE
Prokurent, Kierownik działu efektywności energetycznej
Emil Gromadzki
Carrier Polska
Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu PLGBC
Jan Siwiński
Ecoenergia
Prezes Zarządu
Paweł Dąbrowski
ISOQAR CEE Sp. z o.o.
Managing Director
Krzysztof Kochanowski
PIME
Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny
Maciej Mijakowski
Fundacja Poszanowania Energii
Prezes Zarządu
Krzysztof Müller
EnMS Polska
Dyrektor ds. Inwestycji

14:45-16:00
Nowości i innowacje na rynku logistycznym cz. II
 
 • Projekty badawcze, a inwestycyjne – wybór formy dofinansowania z UE w aspekcie potrzeb rozwojowych.
 • Innowacyjne rozwiązania w zakresie energetyki.
 • Nowe interesujące lokalizacje centrów logistycznych i terenów inwestycyjnych.
 • Automatyka magazynowa: układnice, shuttle system, regały karuzelowe, szafy automatyczne. Kiedy je stosować?
 • Nowoczesne systemy wspomagające pracę magazynu, czyli nie tylko WMS-em magazyn stoi.

Grzegorz Woskobojnikow
Alplast
Menadżer Projektów
Jan Siwiński
Ecoenergia
Prezes Zarządu
Beata Uberna
Grupa Inwestorów Zachodniopomorskie
Prezes Zarządu
Krystian Rychlik
MKR Invest
Prezes Zarządu
Piotr Susz
3LP S.A.
Menadżer Operacyjny Projektów Logistycznych

16:00-16:15
Przerwa kawowa
16:15-17:00
Panel dyskusyjny: Jakość obiektów logistycznych i co od niej zależy.
 • Wymagania dotyczące obiektów magazynowych i ich klasyfikacja.
 • Aktualne przykłady innowacyjności w budownictwie związanym z logistyką.
 • Wpływ rywalizacji rynkowymi stawkami czynszów za magazyny, na jakość obiektów budowlanych.
 • Ukryte wady hal?
 • Relacja kosztów eksploatacyjnych z jakością budynków.
 • Międzynarodowe inwestycje i wymiana wiedzy w zakresie technologii i rozwoju usług.
 • Wpływ procesu projektowania i realizacji inwestycji na bezpieczeństwo.
 • Czy już wiesz, że strażak i ubezpieczyciel "rządzą światem"?
 • Jakie przepisy i wymagania się zaostrzają?
 • Rozwiązania techniczne poprawiające bezpieczeństwo.
 • Aktualne formy i zasady oceny jakości usług budowlanych.


Waldemar Mazan
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
Wiceprezes Zarządu
Stanisław Wierzbicki
Politechnika Warszawska
Kierownik Zespołu Konstrukcji Metalowych
Edward Antoszkiewicz
WISENE
Prezes Zarządu
Waldemar Osmólski
Instytut Logistyki i Magazynowania
Kerownik Centrum Logistyki
Wioletta Fabrycka
Independent Advisor / Business Developer in Construction Industry
Jerzy Kotowski
Izba Projektowania Budowlanego
Prezes


17:00-18:00
Panel dyskusyjny: Najem, zakup, czy outsourcing sprzętu i usług? Budowa, zakup czy najem nieruchomości?
 • Porównanie długoterminowe. Rzeczywiste rozwiązania.
 • Intralogistyka.
 • Nieruchomości w BTS, BTO.
 • Budowa, zakup, czy najem hali.
 • Usługi logistyczne.
 • Samochody specjalistyczne (chłodnie, pancerne, przewóz paliwa i inne).

Piotr Susz
3LP S.A.
Menadżer Operacyjny Projektów Logistycznych
Janusz Kowalik
Fraikin
Managing Director


18:00-19.00
Networking
19:00-23:30
Gala dinner

 
Prelegenci


Tomasz Schweitzer
Polski Komitet Normalizacyjny
Prezes
Mirosław Antonowicz
PKP S.A.
Członek Zarządu ds. Strategii i Logistyki
Tomasz Branecki
JARTOM Real Estate
Prezes Zarządu
Stanisław Tkaczyk
COBRO – Packaging Reesearch Institute
prof. zw. dr hab. inż.
Jan Kaliński
Hillwood
Business Development Director
Klaudiusz Ziemniecki
OMV Polska
Dyrektor Zarządzający
Dorota Raben
Clip Group
Członek Zarządu
Maciej Fajkowski
UniCarriers
Dyrektor Działu Importu
Marek Amrozy
NAPE
Prokurent, Kierownik działu efektywności energetycznej
Emil Gromadzki
Carrier Polska
Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu PLGBC
Waldemar Osmólski
Instytut Logistyki i Magazynowania
Kerownik Centrum Logistyki
Jan Siwiński
Ecoenergia
Prezes Zarządu
Edward Antoszkiewicz
WISENE
Prezes Zarządu
Piotr Susz
3LP S.A.
Menadżer Operacyjny Projektów Logistycznych
Magdalena Niżnik
Wyższa Szkoła Bankowa
Menedżer Kierunku Logistyka
Janusz Kowalik
Fraikin
Managing Director
Grzegorz Woskobojnikow
Alplast
Menadżer Projektów
Stanisław Wierzbicki
Politechnika Warszawska
Kierownik Zespołu Konstrukcji Metalowych
Krzysztof Kochanowski
PIME
Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny
Waldemar Mazan
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
Wiceprezes Zarządu
Maciej Mijakowski
Fundacja Poszanowania Energii
Prezes Zarządu
Wioletta Fabrycka
Independent Advisor / Business Developer in Construction Industry
Krzysztof Müller
EnMS Polska
Dyrektor ds. Inwestycji
Paweł Dąbrowski
ISOQAR CEE Sp. z o.o.
Managing Director
Beata Uberna
Grupa Inwestorów Zachodniopomorskie
Prezes Zarządu
Jerzy Kotowski
Izba Projektowania Budowlanego
Prezes
Ireneusz Woźniak
Instytut Technologii Eksploatacji
Rafał Górecki
Krajowe Centrum Akredytacji
Prezes Zarządu
Andrzej Żurawski
Instytut Badań Edukacyjnych
Ekspert merytoryczny
Marcin Dobrzyński
PKP S.A.
Dyrektor Projektu w Biurze Logistyki
Krystian Rychlik
MKR Invest
Prezes Zarządu
Anna Skoczylas
Wykładowca SGH „Zarządzanie Projektami”
Mentor Biznesu, Trener Mentalny
Tomasz Kłys
tomaszklys.pl
Ekspert Logistyki i Zakupów

 
Uczestnicy Konferencji Specjalistów Logistyki:
 
Współtwórz wydarzenie razem z nami!

 
Partnerzy Konferencji Specjalistów Logistyki: 
Zostań Partnerem Zobacz program Zdobądź bilet


Klienci JARTOM Real Estate

 
Jesteś, byłeś lub chcesz być Klientem JARTOM? Zaproszenie do udziału w Konferencji szczególnie kierujemy do Ciebie.
 
Zobacz więcej